Odluka o financiranju bilateralnih inicijativa u sklopu Poziva “Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u području Zelene tranzicije”

Odluka o financiranju bilateralnih inicijativa u sklopu Poziva “Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u području Zelene tranzicije”

Zajednički odbor za Bilateralne fondove, kojeg čine predstavnici donatora, Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, donio je 3. veljače 2023. godine odluku o financiranju 13 bilateralnih inicijativa u sklopu Poziva “Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u području Zelene tranzicije”. Vrijednost predloženih projektnih inicijativa ukupno iznosi 1.228.065,48 eura.

Zbog velikog broja kvalitetnih prijava, inicijalno planirana alokacija Poziva od 500.000 eura, zajedničkom odlukom Odbora povećana je na čak 1,23 milijuna eura. U tijeku je postupak usklađivanja i odobrenja proračuna projektnih prijedloga odabranih za financiranje nakon čega će korisnici s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koje je u funkciji Nacionalne fokalne točke za Financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške, potpisati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava.

Poziv je financiran sredstvima Fonda za bilateralnu suradnju koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma te potiče bilateralne inicijative u području Zelene tranzicije javnih tijela i institucija te nevladinih organizacija iz Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, a vezano uz područja: Energija i klimatske promjene, Plavi rast i zelena marikultura te Održiva akvakultura.

Odluku Zajedničkog odbora za Bilateralne fondove o financiranju bilateralnih inicijativa možete pronaći ovdje. Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu