Održana je online implementacijska radionica u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

Održana je online implementacijska radionica u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravitelj Programa „Energija i klimatske promjene“, 17. siječnja 2023. godine, održalo je online implementacijsku radionicu za Nositelje projekata Poziva “Izrada baze podataka plitke geotermalne energije” i “Izrada baze podataka duboke geotermalne energije”.

Na radionici su sudjelovali predstavnici Nositelja projekata s kojima je Upravitelj Programa sklopio Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u studenom i prosincu 2022. godine u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“ financiranog u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014.-2021. godina.

Tijekom radionice Nositeljima projekata prikazan je cjelokupan proces izvještavanja, pripreme izvještaja i popratne izvještajne dokumentacije te su prezentirani glavni kriteriji prihvatljivosti troškova.

Zaključno, predstavnici Upravitelja Programa dali su par praktičnih savjeta Nositeljima projekata koji će im pomoći u uspješnoj provedbi projekta.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu