Održane su implementacijske radionice u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

Održane su implementacijske radionice u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravitelj Programa „Energija i klimatske promjene“, u razdoblju od 27. rujna do 4. listopada 2022. godine, održalo je ukupno četiri implementacijske radionice za Nositelje projekata,  od čega jednu u Virovitici, dvije u Zagrebu i jednu u Splitu.

Na radionicama su sudjelovali predstavnici Nositelja projekta s kojima je Upravitelj Programa sklopio Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava tijekom svibnja i lipnja 2022. godine u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“ financiranog u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014.-2021. godina.

Tijekom radionica Nositeljima projekata prikazan je cjelokupan proces izvještavanja, pripreme izvještaja i popratne izvještajne dokumentacije te su prezentirani glavni kriteriji prihvatljivosti troškova.

Zaključno, predstavnici Upravitelja Programa dali su par praktičnih savjeta Nositeljima projekata koji će im pomoći u uspješnoj provedbi projekta.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu