Ograničeni poziv za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava za provedbu ugovorenih projekata u okviru Poziva „Proizvodnja energije iz mora“ i Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije”

Ograničeni poziv za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava za provedbu ugovorenih projekata u okviru Poziva „Proizvodnja energije iz mora“ i Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije”

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Program: Energija i klimatske promjene

Status: Otvoren od 7. do 21. srpnja 2023. (do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu)

Tip natječaja: Ograničeni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost Poziva: 693.100,20 EUR

Iznos potpore po projektu: 50.000,00 – 693.100,20 EUR

Stopa sufinanciranja projekata: na dodijeljena dodatna bespovratna sredstva primijeniti će se iste stope koje su određene u proračunima za stavke koje je potrebno dodatno financirati.

Trajanje projekata: sukladno prethodno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Prihvatljivi prijavitelji: Nositelji projekata s kojima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva „Proizvodnja energije iz mora“ odnosno Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije”.

Sažetak

Budući da je došlo do povećanja cijena na tržištu, u odnosu na cijene u trenutku prijave projekata na Poziv „Proizvodnja energije iz mora“ odnosno na Poziv „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije”, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU raspisuje Ograničeni poziv. Cilj Ograničenog poziva je dodjela dodatnih bespovratnih sredstava ranije ugovorenim projektima u okviru Poziva “Proizvodnja energije iz mora”  odnosno na Poziv „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije” radi ostvarenja predviđenih rezultata i pokazatelja Programa.

Ograničeni poziv se raspisuje u skladu s člankom 7.4.8. Uredbe o implementaciji financijskog mehanizma EGP-a 2014-2021 i fleksibilnim mjerama Ureda za financijske mehanizme, a u svrhu adresiranja trenutne situacije iznimnog povećanja tržišnih cijena koje uzrokuje specifične izazove posebno za određene projekte sa značajnim infrastrukturnim komponentama te kako bi se postigli planirani rezultati projekata i time ostvarili planirani rezultati i pokazatelji Programa.

ODLUKA O DODJELI DODATNIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“ nakon provedenog postupka provjere i odabira zahtjeva za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava dostavljenih u okviru Ograničenog poziva za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava za provedbu ugovorenih projekata u okviru Poziva „Proizvodnja energije iz mora“ i Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije”, ukupne vrijednosti 693.100,20 EUR, 6. listopada 2023. donijelo je Odluku o dodjeli dodatnih bespovratnih sredstava. Slijedom Odluke o dodjeli dodatnih bespovratnih sredstava s odabranim Nositeljima projekata biti će sklopljen Dodatak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Odluku o dodjeli dodatnih bespovratnih sredstava možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Temeljem odredbi Ograničenog poziva za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava za provedbu ugovorenih projekata u okviru Poziva „Proizvodnja energije iz mora“ i Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije” i ostvarenih ušteda, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“ 26. ožujka 2024. donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli dodatnih bespovratnih sredstva.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli dodatnih bespovratnih sredstva može se preuzeti na sljedećoj poveznici.

Temeljem odredbi Ograničenog poziva za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava za provedbu ugovorenih projekata u okviru Poziva „Proizvodnja energije iz mora“ i Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije” i ostvarenih ušteda, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“ 26. travnja 2024. donijelo je 2. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli dodatnih bespovratnih sredstva.

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli dodatnih bespovratnih sredstva može se preuzeti na sljedećoj poveznici.

Temeljem odredbi Ograničenog poziva za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava za provedbu ugovorenih projekata u okviru Poziva „Proizvodnja energije iz mora“ i Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije” i ostvarenih ušteda, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“ 29. travnja 2024. donijelo je 3. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli dodatnih bespovratnih sredstva.

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli dodatnih bespovratnih sredstva može se preuzeti na sljedećoj poveznici.

OBAVIJEST O ZATVARANJU OGRANIČENOG POZIVA NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU DODATNIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Ograničeni poziv za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava za provedbu ugovorenih projekata u okviru Poziva „Proizvodnja energije iz mora“ i Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije” zatvoren je za prijave 21. srpnja 2023. u 12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu, sukladno odredbama objavljenog Poziva.

Postupak podnošenja Zahtjeva za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava

Zahtjevi se dostavljaju putem e-pošte na adresu: energija@mrrfeu.hr najkasnije do 21. srpnja 2023. godine u 12:00 sati po srednjeeuropskom vremenu.

Dokumenti i obrasci

Ograničeni poziv za dodjelu dodatnih sredstava za provedbu ugovorenih projekata (.pdf)

Prilog 1. - Prijavni obrazac - Zahtjev za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava (.xlsx)

Obrasci:

  1. Izjava ovlaštene osobe/osnivača pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nije moguće osigurati vlastita sredstva za financiranje dijela razlike između iznosa utvrđenih proračunom projekta i iznosa zaprimljenih ponuda ili procjene ovlaštenog projektanta oko porasta cijena za kojeg se podnosi zahtjev za dodjelom dodatnih bespovratnih sredstava (Obrazac 1)
  2. Izjava ovlaštene osobe/osnivača Nositelja projekta pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da može osigurati u primjerenom roku preostali dio potrebnih sredstava za provedbu projekta i ostvarenje predviđenih pokazatelja i rezultata nakon dodjele maksimalnog iznosa dodatnih bespovratnih sredstava (Obrazac 4)

Relevantni dokumenti (.pdf)

  1. Obrazac provjere općih kriterija prihvatljivosti (Obrazac 2)
  2. Obrazac provjere specifičnih i dodatnih specifičnih kriterija (Obrazac 3)
  3. Predložak Dodatka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava


Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu