Otvorene prijave za prijavu velikih projekata u okviru programa Civilno društvo