Otvorene prijave za prijavu velikih projekata u okviru programa Civilno društvoZajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu