Pitanja i odgovori

Za sva pitanja u vezi poziva

  • Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije
  • Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije
  • Proizvodnja energije iz mora

financiranih u sklopu programa Energija i klimatske promjene molimo Vas da se obratite Upravitelju programa na adresu elektroničke pošte  energija@mrrfeu.hr

FAQ

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu