Podnošenje prigovora

EEA i Norway Grants imaju nultu stopu tolerancije prema korupciji i lošem upravljanju.

EEA i Norway Grants imaju nultu stopu tolerancije prema korupciji i lošem upravljanju.

U skladu s člankom 12.7 Uredbi o primjeni EEA i Norveškog financijskog mehanizma, uspostavili smo učinkoviti mehanizam za prigovore.

Svi dionici uključeni u provedbu EGP i Norveškog financijskog mehanizma dužne su pridržavati se politike dobrog upravljanja, koja se sastoji od principa otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti.

U slučaju da sumnjate na postojanje posljedica lošeg upravljanja ili korupciju vezano uz EGP i Norveški financijski mehanizam, molimo Vas da o tome obavijestite Nacionalnu fokalnu točku i Ministarstvo Financija – Službu za suzbijanje nepravilnosti i prijevara.

Primjeri opravdanih razloga za podnošenje pritužbi:

 

  • loše upravljanje sredstvima programa;
  • nepravilno postupanje Upravitelja programa;
  • primjena dvostrukih kriterija od strane Upravitelja programa.

 

Primjeri neopravdanih razloga za podnošenje pritužbe:

 

  • žalba na odluku o dopustivosti prijave;
  • pritužbe protiv odobrenja ili odbijanja prijave;
  • pritužbe protiv odluke o prihvatljivosti troškova.

Nacionalna fokalna točka će odlučiti o podnesenoj pritužbi u roku od 30 dana od dana podnošenja. U slučaju da će nam biti potrebno više vremena od navedenoga, podnositelju će se u roku od 15 dana od podnošenja pritužbe dostaviti obavijest o točnom datumu donošenja  odluke. Pritužba se možete podnijeti i anonimno, ali u tom slučaju Nacionalna fokalna točka  neće biti u mogućnosti odgovoriti Vam osobno.

Pritužbe se mogu podnijeti na:

Nacionalnu fokalnu točku:

 

  • Putem pošte na adresu: Nacionalna fokalna točka – Ministarstvo Regionalnoga razvoja i fondova EU, Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme, Miramarska 22, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
  • Putem e-maila: prigovori.nft@mrrfeu.hr

Ministarstvo Financija – Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (SSNP):

 

  • Putem pošte na adresu: Ministarstvo Financija – Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
  • Putem e-maila: nepravilnosti.eu@mfin.hr

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu