Podnošenje prigovora u fazi dodjele bespovratnih sredstava

Podnošenje prigovora u fazi dodjele bespovratnih sredstava

Prijavitelji koji smatraju da su oštećeni zbog nepravilnog postupanja tijekom postupka dodjele sredstava, imaju pravo uložiti prigovor osam (8) radnih dana od datuma zaprimanja obavijesti o statusu projektnog prijedloga nakon završetka pojedine faze postupka dodjele.

 • Prigovor mora sadržavati najmanje sljedeće:
   podatke o prijavitelju (ime/naziv, adresa, OIB),
   naziv Poziva,
   razloge prigovora,
   potpis prijavitelja ili ovlaštene osobe prijavitelja,
   ako je primjenjivo, punomoć za podnošenje prigovora,
   pečat prijavitelja,
   dokumentaciju kojom dokazuje navode iznijete u prigovoru.

Prigovori se podnose elektroničkim putem (scan potpisanog dokumenta) na adresu elektroničke pošte: prigovori.nft@mrrfeu.hr

O prigovorima vezano uz pozive za dostavu projektnih prijedloga odlučuje Odbor za prigovore, koji će u roku od 10 radnih dana od dana podnošenja donijeti Odluku o prigovoru i obavijestiti podnositelja.

Konačna odluka o tome hoće li projekt biti financiran ne podliježe postupku podnošenja prigovora.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu