Posjet delegacije Norveške uprave za vodne resurse i energiju u sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“

Posjet delegacije Norveške uprave za vodne resurse i energiju u sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“ financiranog u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za period 2014. – 2021. godine, posjetila je delegacija Norveške uprave za vodne resurse i energiju, koja je ujedno i donatorski partner na Programu.

U razdoblju od 26. do 28. rujna 2022. godine delegacija Norveške uprave za vodne resurse i energiju,  zajedno s Upraviteljem Programa i Programskim partnerom (Energetski institut Hrvoje Požar), odradila je niz aktivnosti. Za početak, 26. rujna 2022., održan je peti programski Odbor za suradnju, a sljedeća dva dana, 27. i 28. rujna, organizirana su četiri posjeta projektima u provedbi. Tom prilikom održani su i sastanci s odgovornim Nositeljima projekata Programa „Energija i klimatske promjene“ u gradovima: Karlovcu, Puli, Rovinju i Zagrebu.

Posjet projektima započeo je u Karlovcu, konkretno Nositelj projekta „GeotermiKA” prezentirala je projekt „Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu – PREP4KaGT-1“ . Opći cilj projekta je razvoj pilot projekta na jugozapadnom rubnom dijelu Panonskog bazena gdje će se na površini terena pratiti sučelje s prostorom Dinarida u svrhu povećanja kapaciteta za proizvodnju i korištenje toplinske energije iz geotermalne energije na području grada Karlovca, odnosno uređenje bušotinskog radnog prostora za smještaj bušećeg postrojenja i jame za proizvodno ispitivanje bušotine KaGT-1.

Zatim je u Puli održan sastanak s Nositeljem projekta Istarskom županijom za projekt „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“. Predmetni sastanak je bio utoliko posebniji jer je na njemu osobno sudjelovala ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, gđa Nataša Tramišak.  Opći cilj projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“ je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije na području Istarske županije kao i na područjima s kojih dolaze projektni partneri. Projektom se planira izgradnja 22 integrirane fotonaponske elektrane koje će generirati ukupnu snagu od 0,993 MW.

Dan je završio posjetom Rovinju, točnije projektu „Sea for Heritage Energy transition“, Nositelj projekta je Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno, čiji je cilj promocija korištenja toplinske energije mora posredstvom dizalica topline u projektima energetske obnove dviju bolničkih zgrada koje predstavljaju kulturno dobra.

Zadnji dan posjeta delegacije Norveške uprave za vodne resurse i energiju bio je rezerviran za sastanak s predstavnicima Grada Zagreba, pri čemu im je predstavljen projekt „Solarizacija ustanova grada Zagreba“. Cilj projekta je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u ustanovama i nekretninama kojima je vlasnik ili osnivač Grad Zagreb te na lokaciji nekretnine Podružnice Čistoće koja je u sastavu Zagrebačkog holdinga d.o.o.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu