Posjet delegacije Ureda za financijske mehanizme Norveške uprave za vodne resurse i energiju u sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“

Posjet delegacije Ureda za financijske mehanizme Norveške uprave za vodne resurse i energiju u sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravitelj Programa „Energija i klimatske promjene“ financiranog u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za period 2014. – 2021. godine, ugostio je delegaciju Ureda za financijske mehanizme i Norveške uprave za vodne resurse i energiju, koja je ujedno i donatorski partner na Programu „Energija klimatske promjene“.

U razdoblju od 5. do 7. veljače 2024. godine članovi delegacije, gđa Gunn Oland, predstavnica Norveške uprave za vodne resurse i energiju, i gđa Camilla Langsholt, predstavnica Ureda za financijske mehanizme, su zajedno s Upraviteljem Programa i Programskim partnerom (Energetski institut Hrvoje Požar), odradili čitav niz aktivnosti, s ciljem informiranja istih o dosadašnjim postignućima u provedbi kako projekata, tako i samog Programa „Energija i klimatske promjene“. U tu svrhu, u razdoblju od 5. do 6. veljače 2024. organizirano je šest terenskih posjet projektima u finalnoj fazi provedbe. Tijekom posjeta prikazani su konkretni rezultati te su održani sastanci s Nositeljima projekata u gradovima Velika Gorica, Lipik, Virovitica i Bjelovar te u općinama Topusko i Andrijaševci. Na sastancima je, između ostalog, bilo riječi i o izazovima s kojima su se susretali Nositelji projekata prilikom provedbe istih, kao i mogućnostima kapitalizacije rezultata pojedinih projekata u budućnosti.

Terenska posjeta započela je u Gradu Velika Gorica prezentiranjem projekta „Velika Gorica Solarni grad – ODBROJAVANJE“ u okviru kojeg su postavljene 22 sunčane elektrane za proizvodnju električne energije iz energije sunca na javne zgrade na administrativnom području Grada Velika Gorica – osnovnim školama, dječjim vrtićima, društvenim domovima, sportskim objektima i dr., a s ciljem povećanja kapaciteta te posljedično povećanja udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji električne energije i smanjenju emisije stakleničkih plinova.

Potom je posjećeno Topusko, gdje je predstavljena dosadašnja provedba projekta „Topusko pametni termalni grad“. U okviru projekta izrađena je tehnička dokumentacija za geotermalnu energiju, a sve kako bi se omogućio dugoročni održivi razvoja Općine Topusko temeljenog na korištenju obnovljivog izvora geotermalne vode i s njom povezane energije te smanjenju emisije CO2.

Prvi dan terenske posjete završen je u Gradu Lipiku predstavljanjem projekta „Izrada tehničke dokumentacije za istražni prostor Lipik“. Cilj projekta je utvrđivanje stvarnog geotermalnog potencijala istražnog prostora „Lipik“, radi mogućnosti korištenja istog za grijanje postojećih javnih objekata na području grada Lipika, kao i potencijalno korištenja u svrhu razvoja gospodarstva.

Drugi dan započeo je posjetom Općini Andrijaševci i pritom je predstavljen projekt „Sunčani krovovi u Općini Andrijaševci, Stari Jankovci i Općini Privlaka“. U okviru projekta postavljeno je 11 sunčanih elektrana na zgrade javne namjene u općinama Andrijaševci, Stari Jankovci i Privlaka. Cilj projekta je povećanje proizvodnje sunčane energije, kao i jačanje kapaciteta za upravljanje i promicanje korištenja obnovljivih izvora energije (OIE).

Zatim je održan sastanak s Nositeljem projekta Gradom Viroviticom na kojem je predstavljen projekt „Solar Roofs for Green Virovitica“ čiji cilj je povećanje proizvodnje električne energije iz energije sunca u objektima javnog sektora. Kako bi se postigao zadani cilj postavljeno je 7 sunčanih elektrana na krovovima ustanova kojima je osnivač Grad Virovitica.

Drugi dan terenske posjete završen je u gradu Bjelovaru predstavljanjem projekta „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – Infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1“. Cilj projekta je izvođenje infrastrukturnih radova (građevinski, naftno-rudarski) na bušotini Korenovo GT-1 s ciljem eksploatacije geotermalne energije za potrebe Grada Bjelovara.

Nastavno na terensku posjetu projektima, treći dan 7. veljače 2024., održan je i posjet predefiniranom projektu „Osnivanje nacionalnog trening centra za zgrade gotovo nulte energije (nZEB)“, odnosno zgradi Energetskog instituta Hrvoje Požar (EIHP) u Zagrebu na kojoj su u tijeku radovi za dubinsku obnovu postojeće poslovne zgrade do nZEB standarda. Radovi koji su u tijeku za postizanje nZEB standarda odnose se na građevinsko-obrtničke radove, radove zamjene sustava rasvjete, automatizacije i upravljanja, radove zamjene opreme u sustavu grijanja, ventilacije i klimatizacije, te izgradnju fotonaponske elektrane. Trening centar je započeo sa svojim radom kao online platforma, pri čemu je oko 70 stručnjaka prošlo edukaciju kroz 7 modula o važnosti nZEB-a. Nakon potpune obnove zgrade, trening centar će nastaviti sa svojim radom u zgradi EIHP-a, a koja će biti usklađena s nZEB standardom. Više informacija o nZEB centru možete pronaći na službenoj web stranici: www.nzebcentar.hr.

Nakon posjete zgradi EIHP-a, u prostoru Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održan je sedmi po redu Cooperation Committee meeting s predstavnicama donatora te ostalim Programskim partnerima, kao redovno praćenje dinamike provedbe Programa „Energija i klimatske promjene“.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu