Potpisan Program dodjele de minimis potpora za provedbu Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“

Potpisan Program dodjele de minimis potpora za provedbu Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 28. travnja 2021. godine donijelo je Program dodjele de minimis potpora za provedbu Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ kojim se definiraju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu de minimis potpora za projekte koji će se provoditi u skladu sa Programskim sporazumom između Odbora za financijski mehanizam i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke o financiranju Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“. Program dodjele de minimis potpora temelj je za dodjelu potpora u okviru dva najavljena poziva na dostavu projektnog prijedloga:

  • Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja
  • Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

Tekst Programa je dostupan na sljedećoj poveznici:

Program dodjele de minimis potpora za provedbu Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu