Potpisana još tri ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za program Socijalni dijalog

Potpisana još tri ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za program Socijalni dijalog

Drugi natječaj za dostavu projektnih prijedloga, koji je bio otvoren u 2020. godini, završen je sklapanjem triju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Radi se o sljedećim projektima:

1. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske. Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava je 91,000 EUR. Projekt je usmjeren na jačanje socijalnog dijaloga u javnom sektoru u Hrvatskoj, educiranje članova sindikata i osnaživanje javne svijesti o značaju javnog sektora.

2. Nezavisni sindikat prometnih radnika. Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava je 96,000 EUR. Projekt je usmjeren na poboljšanje socijalnog dijaloga i suradnje na području prevencije i uklanjanja nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu.

3. Hrvatska udruga poslodavaca. Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava je 96,000 EUR. Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta i prava zaposlenika i poslodavaca vezano uz rad na daljinu kao i poticanje potrebnih zakonodavnih izmjena putem tripartitne suradnje s javnim tijelima (Ministarstvo rada).Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu