Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije

Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Program: Energija i klimatske promjene

Status:  Otvoren od 14. rujna 2021. do 15. prosinca 2021. (do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu).

Tip natječaja:  Otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost Poziva:  7.400.000,00 EUR

Iznos potpore po projektu:  200.000,00 – 1.300.000,00 EUR

Stopa sufinanciranja projekata: do 85%

Trajanje projekata: 12 – 24 mjeseca

Prihvatljivi prijavitelji: svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi partneri:  svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivo područje: odabrani projekti provodit će se na cijelom području Republike Hrvatske. Aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora.

Sažetak

Republika Hrvatska ima značajan potencijal za razvoj obnovljivih izvora energije, posebno za primjenu fotonaponskih tehnologija. Cilj Poziva je podržati više pilot projekata integriranih fotonaponskih elektrana koje će povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije.

Poziv podržava projekte koji povećavaju instalirane kapacitete za proizvodnju solarne energije. Instalirani kapaciteti za proizvodnju solarne energije moraju biti povezani na elektroenergetsku mrežu. Prijavitelj može prijaviti i financiranje spremnika električne energije, ali samo ako jasno opravda dodatnu vrijednost instalacije sustava pohrane električne energije proizvedene fotonaponskom elektranom.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financiraju se projekti koji se odnose na programsko područje „Obnovljivi izvori energije“. Također se očekuje da će projekti pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe.

ODLUKA O FINANCIRANJU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“ nakon provedenog postupka provjere i odabira projekata u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“, ukupne vrijednosti 7.400.000,00 EUR, 6. svibnja 2022. donijelo je Odluku o financiranju. Slijedom Odluke o financiranju s odabranim prijaviteljima bit će sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.

Odluku o financiranju možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Temeljem odobrenja Odbora za suradnju o preraspodjeli ušteđenih sredstava Poziva na dostavu projektnih prijedloga programa „Energija i klimatske promjene“, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 13. svibnja 2022. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju koju možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

VAŽNA OBAVIJEST!

 • Projektni prijedlozi (prijavni obrasci i popratna dokumentacija) popunjavat će se i slati elektronski putem sustava za prijavu projektnih prijedloga. Pristup sustavu bit će omogućen putem poveznice koja će biti dostupna na web stranici Programa od 29. studenoga 2021. godine. U međuvremenu, prijavitelji mogu koristiti izvanmrežni (offline) prijavni obrazac i ostalu dokumentaciju za pripremu svojih projektnih prijedloga.
 • Sve upite vezane uz Poziv potrebno je uputiti na e-mail adresu energija@mrrfeu.hr, s referencom na Poziv. Svi odgovori bit će objavljeni na mrežnoj stranici Programa najkasnije 7 kalendarskih dana prije krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

ODGODA OTVARANJA ELEKTRONSKOG SUSTAVA ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Otvaranje elektronskog sustava za prijavu projektnih prijedloga najavljeno za 2. studenoga 2021. godine odgođeno je iz tehničkih razloga.

U međuvremenu prijavitelji mogu koristiti izvanmrežni prijavni obrazac dostupan u sklopu dokumentacije Poziva za pripremu svojih projektnih prijedloga koji će biti podneseni kroz mrežnu prijavu.

Informacija o datumu otvaranja sustava za prijavu projektnih prijedloga bit će dostupa na mrežnoj stranici Programa u sklopu Prve Izmjene dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga u nadolazećim danima.

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE POZIVA

Upravitelj programa „Energija i klimatske promjene“ objavljuje Prvu izmjenu dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ objavljenog 14. rujna 2021. godine.

Izmjenom Poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

 • POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
 • OBRAZAC 1) IZJAVA PRIJAVITELJA/PROJEKTNOG PARTNERA
 • RELEVANTNI DOKUMENTI 4) OBRAZAC OCJENE KVALITETE
 • OBRAZAC 6) IZJAVA O PRAVNOM STATUSU NEKRETNINE/NEKRETNINA KOJE SU VEZANE ZA PROJEKTNE INFRASTRUKTURNE AKTIVNOSTI

Ova izmjena stupa na snagu danom objave na službenim stranicama Programa „Energija i klimatske promjene“ te se prethodne verzije izmijenjenih dokumenata smatraju nevažećima.

 1. Izmjena poziva_dokumentacija.zip

OTVOREN ELEKTRONSKI SUSTAV ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Elektronski sustav za prijavu projektnih prijedloga otvoren je od 29. studenoga do 15. prosinca 2021. godine do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Zainteresirani prijavitelji sustavu mogu pristupiti putem poveznice https://ekp.mrrfeu.hr/.

OBAVIJEST O ZATVARANJU ELEKTRONSKOG SUSTAVA ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Elektronski sustav za prijavu projektnih prijedloga u sklopu Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ zatvoren je za nove prijave 15. prosinca 2021. u 12.00 po srednjoeuropskom vremenu.

 Pitanja i odgovori

Dokumenti i obrasci

Poziv na dostavu projektnih prijedloga (pdf)

Prijavni obrazac (izvanmrežni)

Obrasci:

 1. Izjava prijavitelja/projektnog partnera (Obrazac 1)
 2. Komunikacijski plan (Obrazac 2)
 3. Izjava o partnerstvu (Obrazac 3)
 4. Izjava o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac 4)
 5. Izjava o kategoriji poduzeća (Obrazac 5)
 6. Izjava o pravnom statusu nekretnine/nekretnina koje su vezane za projektne infrastrukturne aktivnosti (Obrazac 6)

Informacije za prijavitelje projekata (pdf)

 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 2. Nacrt Partnerskog sporazuma
 3. Obrazac za ocjenu administrativne/formalne prihvatljivosti i prihvatljivosti partnera/projekta
 4. Obrazac za ocjenu kvalitete
 5. Program dodjele državnih potpora za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene“
 6. Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene“


Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu