Civilno društvo

Glavni cilj programa „Civilno društvo“- eng. „Civil Society“, je osnaživanje civilnog društva, aktivnog građanstva i ranjivih skupina. Posebni interesi u sklopu Programa su aktivnosti usmjerene na jačanje interkulturnog dijaloga i međugeneracijske suradnje.

U okviru Programa u razdoblju od 2020. do 2022. godine biti će objavljeno šest javnih poziva za pet oblika financijske podrške.

INFORMACIJE

Više informacija o samom Programu kao i trenutnom statusu i otvorenim natječajima doznajte na službenim stranicama Programa.

NATJEČAJI

Više informacija o pozivima i trenutnom statusu doznajte na službenim stranicama  Programa.

PODRŠKA PO SEKTORIMA 2014.- 2021. (milijuna eura)

Civilno društvo

(ukupno 8,5 mil. eura)

EGP
100%8,5 mil. eur.
NOR
0%0 mil. eur.
Nacionalni doprinos
0%0 mil. eur.

Projekti

U okviru poziva „Veliki projekti“ ugovoreno je 22 projekata.

Ukupni iznos: 8 500.000 EUR

EGP financijski mehanizam: 8 500.000 EUR EUR

Nacionalni doprinos: 0,00 EUR

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu