Civilno društvo

Program Civilno društvo ima za cilj ojačano civilno društvo i aktivno građanstvo i osnažene ranjive skupine.

Posebna pažnja bit će usmjerena na aktivnosti usmjerene na jačanje interkulturnog dijaloga i međugeneracijske suradnje.

Program Civilno društvo financira se u sklopu EGP financijskog mehanizma za koji je osigurano 8,5 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Upravitelj programa je Ured za financijske mehanizme, a donorski partner na programu je Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica.

Više informacija o programu doznajte na službenim stranicama Programa

PODRŠKA PO SEKTORIMA 2014.- 2021. (milijuna eura)

Civilno društvo

(ukupno 8,5 mil. eura)

EGP

100%8,5 mil. eur.

NOR

0%0 mil. eur.

Nacionalni doprinos

0%0 mil. eur.