Energija i klimatske promjene

Glavni cilj programa „Energija i klimatske promjene“ (eng. Energy and Climate Change – ECC) je povećanje korištenja energetskih tehnologija s manjom emisijom ugljika i povećanu sigurnost opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj, što je sukladno ključnim ciljevima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma.

Područja programskog fokusa uključuju:

 • obnovljivu energiju
 • energetsku učinkovitost
 • energetsku sigurnost
 • ublažavanje efekta klimatskih promjena
 • prilagodbu na klimatske promjene

Posebna pažnja u provedbi programa u Republici Hrvatskoj usmjerena je na mjere energetske učinkovitosti i podršku korištenja obnovljivih izvora energije, uključujući geotermalnu energiju, energiju mora i energiju suca.

Cilj programa – Energija sa smanjenim ugljičnim otiskom i povećanom sigurnošću opskrbe postići će se kroz dva ishoda:

 • Ishod 1: Poboljšana energetska učinkovitost ostvaruje se putem predefiniranog projekta s Energetskim institutom Hrvojem Požarom kao nositeljem projekta i Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kao projektnim partnerom.
 • Ishod 2: Povećana proizvodnja iz obnovljivih izvora energije ostvaruje se putem 4 otvorena poziva na dostavu projektnih prijedloga te 2 otvorena poziva za dostavu projektnih prijedloga male vrijednosti.

POZIVI

U okviru programa planirana su:

4 otvorena poziva na dostavu projektnih prijedloga:

 • Proizvodnja energije iz mora
 • Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije
 • Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije
 • Izrada tehnička dokumentacije za korištenje geotermalne energije

2 otvorena poziva za dostavu projektnih prijedloga male vrijednosti (eng. Grant scheme)

 • Izrada baze podataka plitke geotermalne energije
 • Izrada baze podataka duboke geotermalne energije

PODRŠKA PO SEKTORIMA 2014.- 2021. (milijuna eura)

Energija i klimatske promjene

(ukupno 20 mil. eura)

EGP

85%17 mil. eur.

NOR

0%0 mil. eur.

Nacionalni doprinos

15%3 mil. eur.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu