Energija i klimatske promjene

Program Energija i klimatske promjene ima za cilj povećanje energetskih tehnologija s manjom emisijom ugljika i povećanu sigurnost opskrbe.

Posebna pažnja bit će usmjerena na mjere energetske učinkovitosti i podršku za obnovljivu energiju, uključujući geotermalnu energiju i hidroenergiju. Programska područja su:

  • Obnovljiva energija
  • Energetska učinkovitost
  • Energetska sigurnost
  • Ublažavanje efekta klimatskih promjena
  • Prilagodba na klimatske promjene

Program Energija i klimatske promjene financira se iz EGP financijskog mehanizma u iznosu od 17 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Upravitelj programa je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a donatorski partner na programu je Norveška uprava za vodne resurse i energiju.

Republika Hrvatska sufinancira program u iznosu od 3 milijuna eura.

Više informacija o programu doznajte na službenim stranicama Programa

PODRŠKA PO SEKTORIMA 2014.- 2021. (milijuna eura)

Energija i klimatske promjene

(ukupno 20 mil. eura)

EGP

85%17 mil. eur.

NOR

0%0 mil. eur.

Nacionalni doprinos

15%3 mil. eur.