Projekti

Predefinirani projekti

1

Osnivanje nacionalnog trening centra za zgrade gotovo nulte energije (nZEB)

Osim kroz otvorene pozive na dodjelu bespovratnih sredstava, program Energija i klimatske promjene provodi se i putem predefiniranog projekta (PDP) „Osnivanje nacionalnog trening centra za zgrade gotovo nulte energije (nZEB)“ u ukupnom iznosu od 1.600.000 EUR.

Cilj predefiniranog projekta je unaprijediti znanja i podignuti svijest među svim dionicima koji se bave energetikom zgrada usvajanjem inovativnih tehničkih rješenja prilagodbe zgrada gotovo nula energetskom standardu. To će se postići uspostavljanjem nacionalnog centra za obuku stručnjaka u području gotovo nula energetskih zgrada (eng. Near Zero Energy Building – nZEB)..

Korisnik sredstava: Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP)

Projektni partner: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu