Upravitelj programa

Upravitelj programa

Upravitelj programa je tijelo odgovorno za pripremu i provedbu programa. Ulogu upravitelja programa Energija i klimatske promjene obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za europsku teritorijalnu suradnju.

Kontakt

Stella Arneri, ravnateljica Uprave za europsku teritorijalnu suradnju 
Tel: +385 1 6400 609
E-mail: energija@mrrfeu.hr

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska 22, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Programski partner

Programski partner iz Republike Hrvatske je Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP).

Kontakt

Matija Vajdić, voditelj programa
Tel: +385 (0)1 6326276
E-mail: mvajdic@eihp.hr

Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP)
Savska cesta 163, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Programski partner države darovateljice

Programski partner države darovateljice je Norveška uprava za vodne resurse i energiju.

Kontakt

Norveška uprava za vodne resurse i energiju

Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo, Norveška

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu