Upravitelj programa

Upravitelj programa

Upravitelj programa je tijelo odgovorno za pripremu i provedbu programa. Ulogu upravitelja programa za Program Socijalni dijalog obavlja Ured za financijske mehanizme.

Kontakt

FMO
EFTA House
Avenue des Arts 19H,
1000 Brussels
Belgium

e-mail: info-fmo@efta.int

Upravitelj fonda

Upravitelj fonda je Innovation Norway.

Kontakt

Innovation Norway Oslo
Pb. 448 Sentrum, Akersgata 13,
0104 Oslo

Telefon: (+ 47) 22 00 25 00

Programski partner

Programski partner je Hrvatska gospodarska komora.

Kontakt

Hrvatska gospodarska komora
Rooseveltov trg 2,
10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4561 555
E-mail: hgk@hgk.hr

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu