Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Glavni cilj programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ – eng. “Local Development and Poverty Reduction“ (LDPR), je jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj, što je također jedan od ključnih ciljeva Financijskog mehanizma EGP i Norveškog financijskog mehanizma.

Učinkovit obrazovni sustav predstavlja osnovu ekonomskog i socijalnog razvoja neke zemlje, pa je tako svrha programa jačanje osnovnoškolskog obrazovanja u sljedećim područjima: STEM, IKT, poduzetništvo, aktivno građanstvo.

Financirat će se projekti s naglaskom na poboljšanje kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, jačanje podrške jednakim mogućnostima osnovnoškolske djece, stjecanje kompetencija za lakše zapošljavanje u budućnosti, uključujući mjere u sljedećim područjima:

  • prirodnim znanostima (kemija, fizika, priroda i društvo, biologija, geografija, tehnička kultura) i matematici
  • informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji u obrazovanju
  • uključivom obrazovanju
  • poduzetništvu, razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje
  • aktivnom građanstvu

Posebna pozornost posvetit će se slabije razvijenim područjima u Republici Hrvatskoj, kao i uključivanju učenika iz ranjivih skupina, te darovite djece u projekte.

U okviru programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva predviđena su četiri ishoda. Kako bi se realizirao ishod  unapređenja vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja, financirat će se projekti kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga male vrijednosti  (eng. Grant scheme), u cilju poboljšanja STEM vještina predviđen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga. Ishodi  vezani uz unaprjeđenje alata za stvaranje jednakih mogućnosti u obrazovanju djece s posebnim potrebama te jačanje strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj, realizirat će se kroz provedbu predefiniranih projekata.

PODRŠKA PO SEKTORIMA 2014.- 2021. (milijuna eura)

Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

(ukupno 30,6 mil. eura)

EGP mehanizam
82%25 mil. eur.
NOR mehanizam
3%1 mil. eur.
Nacionalni doprinos
15%4,6 mil. eur.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu