Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva ima za cilj ojačati društvenu i gospodarsku koheziju.

U okviru EGP financijskog mehanizma osigurano je 25 milijuna eura bespovratnih sredstava namijenjenih za financiranje projekata s naglaskom na  jačanje podrške jednakim mogućnostima za obrazovanje osnovnoškolske djece i stjecanja kompetencija za lakše zapošljavanje u budućnosti, uključujući mjere u:

  • prirodnim znanostima i matematici
  • informatičkoj i komunikacijskoj tehnologiji u obrazovanju
  • uključivom obrazovanju
  • poduzetništvu u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje
  • uključivom građanstvu

Posebna pozornost posvetiti će se ranjivim skupinama i slabije razvijenim područjima.

U okviru Norveškog financijskog mehanizma osigurana su bespovratna sredstava u iznosu od milijun eura koja će biti usmjerena za realizaciju Projekta za podršku implementaciji Nacionalne razvojne strategije.

Upravitelj programa je Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova, a donatorski partner na programu Norveški centar za međunarodnu suradnju i obrazovanje. Promotor projekta je Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova.

Republika Hrvatska sufinancira program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva u iznosu od 4,6 milijuna eura.

Više informacija o programu doznajte na službenim stranicama Programa

PODRŠKA PO SEKTORIMA 2014.- 2021. (milijuna eura)

Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

(ukupno 30,6 mil. eura)

EGP

82%25 mil. eur.

NOR

3%1 mil. eur.

Nacionalni doprinos

15%4,6 mil. eur.