Projekti

Predefinirani projekti

Osim kroz pozive na dodjelu bespovratnih sredstava, program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva provodi se i putem tri predefinirana projekta (PDP).

1

„Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“

u ukupnom iznosu od 3.529.412 EUR s ciljem doprinosa stvaranju jednakih mogućnosti obrazovanja za djecu s posebnim potrebama.

Korisnik sredstava: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET

Projektni partner: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) i Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (ERF)

Projektni partner države darovateljice: Grad Reykjavik, Odjel za obrazovanje i mlade

2

„Jačanje strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“

u ukupnom iznosu od 1.082.579 EUR s ciljem jačanja administrativnih, organizacijskih i upravljačkih kapaciteta za provedbu Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine na regionalnoj i lokalnoj razini.

Korisnik sredstava: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU), Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU, Sektor za strateško planiranje i upravljanje razvojem

Projektni partner:  Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)

3

„Geofizičko-seizmološka istraživanja potresom ugroženih područja u RH i razvoj atenuacijskih relacija predviđanja seizmičkog gibanja tla“

u ukupnom iznosu od 2.117.647 EUR s ciljem razvoja i modernizacije procjene seizmičkih opasnosti u Republici Hrvatskoj.

Korisnik sredstava: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Projektni partner:  Sveučilište u Bergenu, Odjel za znanosti o planetu Zemlji

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu