Upravitelj programa

Upravitelj programa

Upravitelj programa je tijelo odgovorno za pripremu i provedbu programa. Ulogu upravitelja programa za Program lokalni razvoj i smanjenje siromaštva obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme, Služba za upravljanje, praćenje i vrednovanje EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama.

Kontakt

Jure Biloglav, voditelj Službe za upravljanje, praćenje i vrednovanje EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama
Tel: +385 1 6468 944
E-mail: jure.biloglav@mrrfeu.hr

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska 22, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Programski partner

Programski partner države darovateljice je Norveška agencija za međunarodnu suradnju i poboljšanje kvalitete u visokom obrazovanju (DIKU).

Kontakt

DIKU
P.O. Box 1093
NO-5809 Bergen, Norway

Tel: +47 55 30 38 00
E-mail: post@diku.no

Harald Nybolet, director
Tel: +47 947 92 715
E-mail: harald.nybolet@diku.no

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu