Upravitelj programa

Upravitelj programa

Upravitelj programa je tijelo odgovorno za pripremu i provedbu programa. Ulogu upravitelja programa za Program lokalni razvoj i smanjenje siromaštva obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Sektor za EU programe i međunarodne financijske mehanizme, Služba za upravljanje, praćenje i vrednovanje EU programa i međunarodnih financijskih mehanizama.

Kontakt

Luka Kevešević, voditelj Odjela za financijsko upravljanje, verifikaciju i vrednovanje programa i projekata
Tel: +385 1 6391 908
E-mail: luka.kevesevic@mrrfeu.hr

Ivona Martinuš, voditeljica Odjela za upravljanje provedbom, praćenje i vrednovanje programa i projekata
Tel: +385 1 4569 170
E-mail: ivona.martinus@mrrfeu.hr

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska 22, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Programski partner

Programski partner države darovateljice je Norveška uprava za visoko obrazovanje i vještine.

Kontakt

HK-dir
P.O. Box 1093
NO-5809 Bergen, Norway

Tel: +47 55 30 38 00
E-mail: post@hkdir.no

Sveinung Skule, director

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu