Socijalni dijalog

Program Socijalni dijalog ima za cilj ojačanu tripartitnu suradnju između organizacija poslodavaca, sindikata i javnih tijela te promociju dostojnog rada.

Program uključuje sljedeća programska područja:

  • Socijalni dijalog
  • Dostojan rad

Program je financiran s 466 tisuća eura u sklopu Norveškog financijskog mehanizma.

Upravitelj programa je Ured za financijske mehanizme, a Upravitelj fonda Innovation Norway.

Više informacija o programu doznajte na službenim stranicama Programa

PODRŠKA PO SEKTORIMA 2014.- 2021. (milijuna eura)

Socijalni dijalog

(ukupno 0,5 mil. eura)

EGP

0%0 mil. eur.

NOR

100%0,5 mil. eur.

Nacionalni doprinos

0%0 mil. eur.