Sirius Sisak East d.o.o. objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Sirius Sisak East d.o.o. objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Projektni partner na projektu “Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u Supernova trgovačkim centrima”, Sirius Sisak East d.o.o. objavio je na svojoj mrežnoj stranici dokumentaciju o nabavi fotonaponske elektrane.

Rok za dostavu ponuda je 1. ožujka 2023. godine do 10 sati.  Dokumentacija je dostupna putem poveznice.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu