Supernova Projekti d.o.o. objavila dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Supernova Projekti d.o.o. objavila dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Nositelj projekta “Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u Supernova trgovačkim centrima”, Supernova Projekti d.o.o. objavila je na svojoj mrežnoj stranici dokumentaciju o nabavi naziva “Nabava i ugradnja fotonaponske elektrane SE 1 i SE 2 Sisak West”.

Rok za dostavu ponuda je 29. prosinca 2022. godine do 10:00 sati.  Dokumentacija je dostupna putem poveznice.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu