TOP-TERME d.o.o. objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

TOP-TERME d.o.o. objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Projektni partner na projektu “Topusko pametni termalni grad”, TOP-TERME d.o.o. objavio je na svojoj mrežnoj stranici dokumentaciju o nabavi usluge izrade Idejnog i glavnog projekta toplovoda proširenja toplovoda do komercijalnih potrošača.

Rok za dostavu ponuda je do 27. lipnja 2023. godine do 12:00 sat.  Dokumentacija je dostupna putem poveznice.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu