Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja – ZATVORENO ZA PRIJAVE!

Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja – ZATVORENO ZA PRIJAVE!

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Program: Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Status:  Otvoren od 3. svibnja 2021. do 2. kolovoza 2021.

Tip natječaja:  Otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost Poziva: 1.264.706,00 EUR

Iznos potpore po projektu: 50.000,00 – 200.000,00 EUR

Trajanje projekata: 12 – 18 mjeseci

Prihvatljivi prijavitelji: bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi partneri:  bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu ili Republici Hrvatskoj

Sažetak

U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji će pružiti podršku učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u svrhu dugoročnog razvoja vještina koje odgovaraju potrebama tržišta rada te pružiti učenicima jednake mogućnosti za osnovnoškolsko obrazovanje i stjecanje kompetencija potrebnih na tržištu rada. Projektni prijedlozi moraju biti usmjereni na jedno od sljedećih tematskih područja: STEM u odgoju i obrazovanju, informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje, aktivno građanstvo.

Poseban naglasak ovog Poziva je na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj.

Sve upite vezane uz Poziv potrebno je uputiti na e-mail adresu: ldpr@mrrfeu.hr, s referencom na Poziv. Svi odgovori bit će objavljeni na mrežnoj stranici Programa – najkasnije 7 kalendarskih dana prije krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga. Održat će se i online informativne radionice vezane uz ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

ODLUKA O FINANCIRANJU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, 22. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o financiranju osam (8) projekata u okviru Poziva „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja“. Odluku o financiranju možete pronaći OVDJE.

VAŽNA OBAVIJEST!

Ukoliko projektni prijedlog ne može biti dostavljen zbog veličine priložene dokumentacije isti će se smatrati uredno dostavljenim i ukoliko Upravitelju programa, putem e-pošte: ldpr@mrrfeu.hr, bude dostavljena poveznica za preuzimanje prijavnog obrasca i pripadajućih priloga.

U takvoj poruci elektroničke pošte, Prijavitelj će, uz dostavu poveznice, popisati cjelokupnu dokumentaciju od koje se sastoji projektni prijedlog.

Samo osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja projekta može dostaviti projektni prijedlog.

Upravitelj programa potvrđuje primitak projektnog prijedloga odgovorom na zaprimljenu poruku elektroničke pošte.

Obavijest o drugoj izmjeni poziva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravitelja programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva dana 6. srpnja 2021. godine objavljuje drugu izmjenu dokumentacije Poziva „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja”. 

Izmjenom Poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

  1. Prilog 4. Obrazac za procjenu kvalitete projektnog prijedloga
  2. Obrazac 2. Izjava prijavitelja/partnera

Popis svih izmjena dostupan je na sljedećoj poveznici.

Ova izmjena stupa na snagu danom objave na službenim stranicama Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ te se prethodne verzije izmijenjenih dokumenata smatraju nevažećima.

Obavijest o ispravku Prijavnog obrasca

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravitelja programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva dana 18. lipnja 2021. godine objavljuje tehničku ispravku Prijavnog obrasca koja se odnosi na rubriku 4.2. “Popis prethodno provedenih projekta”  Trake “Projekt” Prijavnog obrasca. Ispravljena verzija dostupna je na sljedećoj poveznici.

Obavijest o prvoj izmjeni poziva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravitelja programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva dana 11. lipnja 2021. godine objavljuje prvu izmjenu dokumentacije Poziva „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja”. 

Izmjenom Poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

  1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga
  2. Prijavni obrazac
  3. Nacrt ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Opći uvjeti UgovoraPosebni uvjeti UgovoraLogička matrica)

Popis svih izmjena dostupan je na sljedećoj poveznici.

Ova izmjena stupa na snagu danom objave na službenim stranicama Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ te se prethodne verzije izmijenjenih dokumenata smatraju nevažećima.

Pitanja i odgovori

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 12.07. do 16.07. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 05.07. do 09.07. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 28.06. do 02.07. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 21.06. do 25.06. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 14.06. do 18.06. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 07.06. do 11.06. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Dana 18. lipnja 2021. godine Upravitelj Programa izmijenio je odgovor na jedno pitanje iz 2. seta objavljenih odgovora. Ispravak se odnosi na bodovanje doprinosa uravnoteženom regionalnom razvoju. Ispravljene odgovore možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 31.05. do 04.06. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 24.05. do 28.05. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 03.05. do 21.05. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Dokumenti / obrasciZajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu