Održane financijsko-pravne radionice i tehnički sastanci u okviru provedbe EGP i Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021.

U prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, od 21.  do 23. siječnja 2020. održane su financijsko-pravne radionice i tehnički sastanci u sklopu darovnica Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014. – 2021. u Republici Hrvatskoj. Radionice su bile namijenjene predstavnicima institucija  uključenih u provedbu i kontrolu provedbe darovnica, a vodili su ih predstavnici Ureda za financijske mehanizme. Ujedno, održani su tehnički sastanci Upravitelja programa i Programskih partnera s delegacijom iz Bruxellesa u cilju praćenja provedbe programa. 

Prvog dana održano je savjetovanje na temu pravnih pitanja za predstavnike Upravitelja programa, Nacionalne fokalne točke i Tijela za reviziju, koji su se upoznali s procesom pripreme poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu provedbe darovnica te zahtjevima donatora vezano za sadržaj poziva.

Drugog dana održana je radionica za financijska pitanja na temu izrade privremenih izvješća, financijskog planiranja i rada u informacijskom sustavu GRACE. Ujedno, polaznici su kroz praktične primjere naučili kako izvještavati o programskim nepravilnostima. Na edukaciji su sudjelovali predstavnici Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, Tijela za nepravilnosti, Upravitelja programa i Nacionalne fokalne točke.

Tehnički sastanci s predstavnicima Ureda za financijske mehanizme održani su u četvrtak 23. siječnja, tijekom kojih se razgovaralo o napretku u upravljanju i provedbi programa, otvorenim pitanjima i planiranim aktivnostima u sklopu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, Pravosuđe i unutarnji poslovi, Energija i klimatske promjene, Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost i Civilno društvo.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu