Vijesti

Dana 24. listopada 2018. godine u Hotelu International u Zagrebu održane su partnerske konzultacije za Program inovacija, istraživanja, obrazovanja i konkurentnosti, te za Program pravosuđa i unutarnjih poslova koji će se financirati iz Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2014-2021.Partnerske konzultacije za Program inovacija, istraživanja, obrazovanja i...

Innovation Norway - Fond operator programa “Social Dialogue-Decent Work” u okviru Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021. pozvao je predstavnike organizacija koje rade na socijalnom dijalogu i pitanjima dostojanstvenog rada iz Hrvatske i države donatora (Norveška) na sudjelovanje na predstavljanje programa “Social Dialogue-Decent Work” koji se održao...

Dana 21. rujna 2018. godine održat će se početni sastanci (kick-off) te sastanci Odbora za suradnju (Cooperaiton Committee) kao prva faza aktivnosti u pripremi programskih dokumenata u okviru Financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške za razdoblje 2014.-2021. Nakon početnog svečanog prijema u organizaciji Veleposlanstva...

29. i 30. kolovoza 2018. godine u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU održan je Webinar u sklopu priprema provedbe financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma 2014.- 2021.Sudionici Webinara bili su predstavnici Program operatora, revizijskog tijela, tijela za certificiranje, tijela nadležnog...

Financiranje putnih troškova ima za cilj olakšati uspostavljanje bilateralnih partnerstva između prihvatljivih subjekata u RH i Norveškoj s namjerom pripreme zajedničkih projektnih prijava za financiranje u okviru programa socijalni dijalog.Subjekti iz RH i Norveške mogu podnijeti on line zahtjev za financiranje troškova putovanja. Podnositelji zahtjeva...