Započinje provedba programa Energija i klimatske promjene ukupne vrijednosti 20 milijuna eura

Započinje provedba programa Energija i klimatske promjene ukupne vrijednosti 20 milijuna eura

Dana 21. prosinca 2020. godine, ministrica Nataša Tramišak u ime RH, potpisala je programski ugovor za program Energija i klimatske promjene u okviru financijskog mehanizama Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. – 2021. godine.

Program obuhvaća 2 područja potpore:
poboljšanje energetske učinkovitosti i
povećanje korištenja obnovljivih izvora energije,
a provodit će se putem jednog predefiniranog projekta te četiri otvorena poziva i dvije male darovnice (grant-sheme).

Za upravljanje Programom ispred Republike Hrvatske zaduženi su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Uprava za regionalni razvoj, koordinaciju, kontrolu programa europske teritorijalne suradnje, Sektor za koordinaciju programa europske teritorijalne suradnje i makro-regionalne strategije i Energetski institut Hrvoje Požar kao Upravitelji programa, a donatorski partner na Programu je Norveška uprava za vodne resurse i energiju.

Prvi natječaji u okviru programa biti će objavljeni u prvoj polovici 2021. godine.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu