Završna konferencija projekta „Solarizacija ustanova Grada Karlovca– SolariKA“

Završna konferencija projekta „Solarizacija ustanova Grada Karlovca– SolariKA“

Na krovove 14 javnih ustanova – dječjih vrtića, osnovnih škola te Hostela Karlovac u Selcu, postavljene su i puštene u trajni rad solarne elektrane kojima navedeni objekti već proizvode električnu energiju za svoje potrebe.

U utorak, 26. ožujka 2024. godine, u Velikoj vijećnici Grada Karlovca održana je završna konferencija projekta „Solarizacija ustanova Grada Karlovca– SolariKA“, Nositelja projekta Grada Karlovca u svrhu predstavljanja rezultata Projekta. Projekt se financira iz Programa „Energija i klimatske promjene“ u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014.–2021., a Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU nalazi se u ulozi Upravitelja Programa te podržava i prati provedbu navedenog Projekta.

Ministar Erlić je čestitao Gradu Karlovcu na uspješnoj provedbi projekta te pritom istaknuo Grad Karlovac kao grad predvodnik tranzicije i kvalitetnih promjena koji svakim njegovim posjetom sve više i više napreduje te se očigledno orijentirao na zeleno i održivo. Grad Karlovac je instalirao 14 solarnih elektrana na svojim javnim ustanovama, na administrativnom području grada, a radi se o 7 dječjih vrtića, 6 osnovnih škola te Hostelu Karlovac u Selcu.

„Svi pričaju o Karlovcu kao gradu koji se digao i koji raste, što je za pohvaliti. U ime Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“, želim vam kvalitetnu realizaciju finalnog dijela implementacije projekta, te ćemo vam kao i do sada biti podrška u postizanju vaših ciljeva“, istaknuo je, između ostalog, u svom uvodnom obraćanju ministar Šime Erlić.

„Činjenica je da svih ovih 14 krovova funkcionira i sve naše ustanove, škole i vrtići, ali i naš Hostel u Selcu proizvode svoju električnu energiju. Nama u Karlovcu ovo je potvrda da je moguće“, zaključuje gradonačelnik Damir Mandić.

Projekt „Solarizacija ustanova Grada Karlovca– SolariKA“ financiran je od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 447.437,86 eura, od čega se 85 % iznosa, odnosno 380.322,18 eura odnosi na sredstava Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, a 15 % iznosa, odnosno 67.115,68 eura je vlastito sufinanciranje Grada Karlovca.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Nositelja projekta, projektnih partnera, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Norveškog veleposlanstva te Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu